משחק הדמים 5 מס.4

עוד משחק הדמים 5
תאגים: ספייס אינוידרז , ארכאי , מודעות וחוסר מודעות לאפשרות של כשל אנושי , מודעות הולכת וגוברת לכשל אנושי עם השהייה במחיצת מחשב